ALGÚ AL TEU COSTAT
SERVEIS DOMICILIARIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Prodomicili ha pactat uns preus màxims amb les empreses, els podràs consultar al catàleg de serveis que trobaràs als punts d’informació del teu Ajuntament.

1. Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o dependències transitòries

1.1. Serveis d’atenció a la persona

 • Aixecar i posar al llit. Vestir i desvestir
 • Higiene personal
 • Mobilització a la llar
 • Canvis posturals
 • Control i seguiment de l’administració medicació simple
 • Organització del menjar (compra i preparació d’àpats)
 • Ajut en la presa d’aliments

1.2. Serveis d’acompanyament

 • Acompanyament en el domicili (lectura i altres)
 • Acompanyament a fora del domicili i gestions vàries
 • Acompanyament a visites mèdiques i gestió de receptes
 • Acompanyament en activitats lúdiques i altres
 • Ajut en situacions de crisi familiar

1.3. Serveis d’educació sanitària i social

 • Ensenyar tècniques i habilitats als cuidadors informals(familiars directes i altres) a través dels cuidadors formals
 • Serveis de suport psicològic i sanitari
 • Cures de control sanitari
 • Administració de medicaments
 • Prevenció de demències, motivació i estimulació
 • Suport en fisioteràpia
 • Suport emocional

1.4. Altres serveis

 • Atenció en hospitalitzacions
 • Atenció en convalescències
 • Podologia
 • Teràpia ocupacional
 • Fisioteràpia
 • Perruqueria

2. Serveis de l’àmbit d’infància

 • Acompanyament i recollida escola/casa
 • Cangur
 • Cangur didàctic

3. Serveis a la llar

 • Ordre i neteja de la llar
 • Rentat, planxat i repàs de la roba i/o gestió bugaderia
 • Administració econòmica de la llar

Servei Prodomicili • Copyright © 2004-2010 Fundació Propenedès | Política de Galetes

email: prodomicili@propenedes.com