c/ Sant Jordi, 3
L'Arboç
MARSERVEIS
Tel. 678084000
@ marserveis@gmail.com

1. Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o dependències transitòries.

1.1. Serveis d’atenció a la persona

 • Aixecar i posar al llit. Vestir i desvestir
 • Higiene personal
 • Mobilització a la llar
 • Canvis posturals
 • Control i seguiment de l’administració medicació simple
 • Organització del menjar (compra i preparació d’àpats)
 • Ajut en la presa d’aliments

1.2. Serveis d’acompanyament

 • Acompanyament en el domicili (lectura i altres)
 • Acompanyament a fora del domicili i gestions vàries
 • Acompanyament a visites mèdiques i gestió de receptes
 • Acompanyament en activitats lúdiques i altres
 • Ajut en situacions de crisi familiar

1.3. Serveis d’educació sanitària i social

 • Ensenyar tècniques i habilitats als cuidadors informals(familiars directes i altres) a través dels cuidadors formals
 • Serveis de suport psicològic i sanitari
 • Cures de control sanitari
 • Administració de medicaments
 • Prevenció de demències, motivació i estimulació
 • Suport en fisioteràpia
 • Suport emocional

1.4. Altres serveis

 • Atenció en hospitalitzacions
 • Atenció en convalescències
 • Podologia
 • Fisioteràpia
 • Perruqueria

2. Serveis a la llar

 • Ordre i neteja de la llar
 • Rentat, planxat i repàs de la roba i/o gestió bugaderia
 • Administració econòmica de la llar