SANTSCURES
Telèfons: 654683909 / 937426592
@ santscures@hotmail.com
Horari 24 hores

1. Serveis de l’àmbit de la gent gran i/o persones amb malalties o dependències transitòries.

1.1. Serveis d’atenció a la persona

 • Aixecar i posar al llit. Vestir i desvestir
 • Higiene personal
 • Mobilització a la llar
 • Canvis posturals
 • Control i seguiment de l’administració medicació simple
 • Organització del menjar (compra i preparació d’àpats)
 • Ajut en la presa d’aliments

1.2. Serveis d’acompanyament

 • Acompanyament en el domicili (lectura i altres)
 • Acompanyament a fora del domicili i gestions vàries
 • Acompanyament a visites mèdiques i gestió de receptes
 • Acompanyament en activitats lúdiques i altres
 • Ajut en situacions de crisi familiar

2. Serveis a la llar

 • Ordre i neteja de la llar
 • Rentat, planxat i repàs de la roba i/o gestió bugaderia
 • Administració econòmica de la llar