Model del xec-servei

És un xec de descompte per un valor de 3€ cada hora de servei.

Cada persona podrà disposar de 60 xecs-servei de descompte a l’any.

Poden disposar dels xecs-serveis totes les persones empadronades als municipis que formen la Xarxa Prodomicili.

Per recollir el xec-servei, cal anar al vostre Ajuntament on us facilitaran el catàleg d’empreses i els serveis que ofereixen , us lliuraran els talonaris dels xecs-serveis i la tarja d’usuari.

Servei Prodomicili • Copyright © 2004-2010 Fundació Propenedès | Política de Galetes

email: prodomicili@propenedes.com