L’OBRA SOCIAL “LA CAIXA” ATORGA A LA FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS UNA COL·LABORACIÓ DE 15.000 EUROS PER AL SERVEI PRO-DOMICILI


La Fundació Pro-Penedès ha portat a terme l’acte de signatura de la col·laboració de 15.000€ que atorga l’Obra Social “la Caixa”, que aniran destinades al Servei Pro-Domicili.

El Servei Pro-Domicili és un servei de mediació per a la promoció dels serveis domiciliaris d’atenció a les persones en situació de dependència. L’ objectiu principal és promoure l’ocupació en el sector d’atenció domiciliària per tal d’incidir en la millora de la qualitat de vida d’aquells que utilitzin aquests serveis de proximitat. També es fomenta la creació de noves empreses com a una iniciativa de dinamització del teixit productiu que genera nova ocupació. La col·laboració de 15.000 € que hi destina l’Obra Social “la Caixa”, permetrà fer difusió del servei, portar a terme l’atenció i assessorament a les empreses d’atenció domiciliària, fomentar la xarxa de coordinació amb els Ajuntaments de l’Alt Penedès i la gestió de la borsa de treball. Durant el 2016 el Servei Pro-Domicili va realitzar 7.169 serveis d’atenció a persones amb dependència.

 

Vilafranca del Penedès, 7 de novembre de 2017

EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I LA FUNDACIÓ PRO-PENEDÈS SIGNEN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DEL XEC-SOCIAL A TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA MENORS DE 20.000 HABITANTS.


El passat 5 de desembre de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Fundació Pro-Penedès per a la implantació del Xec-Servei Social a tota la comarca de l’Alt Penedès.

Amb aquest conveni, s’ha acordat la creació del Xec-Servei Social, la qual cosa suposarà poder disposar de xecs per valor de 6 o 9 euros en funció de la capacitat econòmica i del nivell de dependència de l’usuari i ampliar la seva cobertura a través del Servei ProDomicili, per tal d’arribar a un major nombre de persones. Així en el conveni s’ha acordat que la Fundació Pro-Penedès prestarà aquest servei per tots els ajuntaments menors de 20.000 habitants de la comarca que ja estiguin adherits i col·laborin amb el Servei ProDomicili. Per la seva banda, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha compromès a realitzar l’aportació inicial de 30.000 euros a la Fundació per tal d’endegar el servei, en concepte d’adquisició de xecs.

El Servei Prodomicili és un servei d’intermediació d’atenció a les persones, oferint una assistència domiciliària professional i amb garanties. Prodomicili ofereix serveis dins l’àmbit de la gent gran, de les persones amb malalties o dependències transitòries o d’atenció a la llar, amb la intenció d’aconseguir que els usuaris gaudeixin d’una bona qualitat de vida i la preservació de la seva autonomia durant el màxim temps possible.

 

Vilafranca del Penedès, 5 de desembre de 2006

 

Text del Conveni

Servei Prodomicili • Copyright © 2004-2010 Fundació Propenedès | Política de Galetes

email: prodomicili@propenedes.com